Festivalwijzer

De typische Na Fir Bolg-bezoeker komt plezier maken, veel eten en drinken en luisteren naar muziek. Hij of zij houdt van Na Fir Bolg omwille van de ongedwongen sfeer. De Na Fir Bolger drinkt zijn bier graag uit een echt glas en houdt van zowel ongezond als gezond eten. Af en toe kan een vegatarisch menuutje ons ook wel eens bekoren. We komen genieten van mooie muziek, maar liefst geen 12 optredens tegelijk. Laat ze maar rustig op ons af komen, we hebben tijd. En op het einde van de dag willen we al wel eens zot doen. Als organisatie willen we niet veel wetten opleggen aan onze bezoekers en dat is meestal ook niet nodig. Maar als er toch ergens problemen opduiken willen we kunnen ingrijpen op een juiste manier. Daarom vragen we alle bezoekers onderstaande regels op te volgen. Indien er na waarschuwingen blijvende problemen zijn, eigent de organisatie zich het recht toe de betrokkenen de verdere toegang tot de festivalsite te weigeren zonder enige compensatie.

Huisregels

 • Eigen dranken en eten op het festivalterrein zijn niet toegelaten. Op de camping wel, maar er mag geenszins drank verkocht worden. Aan de ingang van het festivalterrein zal daar actief op gecontroleerd worden. Bij weigering wordt de toegang tot het festival verboden.
 • Grote rugzakken en grote handtassen worden niet toegelaten op het festivalterrein
 • Dieren zijn niet toegelaten, enkel begeleidingshonden krijgen toegang tot het festival.
 • Drugs zijn niet toegelaten op het festival.
 • Om het tappen in glas mogelijk te houden, willen we je vragen zo veel mogelijk lege glazen terug naar de toog te brengen!
 • Wapens, scherpe voorwerpen, paraplu's ... zijn niet toegelaten.
 • Er wordt geen enkele vorm van geweld toegestaan, racisme is uit den boze, alsook het voeren van politieke activiteiten. Overtreders verliezen het toegangsrecht tot de gehele festivalsite.
 • Op de camping vragen we een rustige sfeer. We hebben elk jaar veel gezinnen op de camping. De camping is een slaapplaats, op het festivalterrein kan je feesten tot 's morgens.
 • We vragen om je afval te sorteren. Na Fir Bolg draagt de ecologische waarden hoog in het vaandel.
 • Indien optredens niet kunnen doorgaan door overmacht (laattijdige annulaties, stormweer, ...) worden geen tickets terugbetaald.
 • Er worden geen geluidsbronnen toegestaan.
 • Enkele de Na Fir Bolg standhouders mogen handel drijven op het festival.
 • Tickets worden niet terugbetaald in geval van ziekte of andere omstandigheden betrekkende de tickethouder